කොන්දේසි සහ නියමයන්

පුරහද මංගල සේවය වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
“පුරහද මංගල සේවය” හෝ Purahada.lk  වෙබ් අඩවිය ඔබට සපයන්නේ Star Technology ආයතනය මගිනි.

මෙම සේවාව මගින් විවාහ අපේක්ෂයින්ට තමන්ගේ සිතැගි පරිදි අනාගත සහකරු හෝ සහකාරිය තෝරාගැනීමට අවකාශය සලසා ඇත. ඉන්පසු ඉදිරියට කටයුතු කරගෙන යාම ඔබ දෙපාර්ශවයේ කැමැත්ත මත පමණක් සිදුවේ. එවැනි සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා කිසිම අයුරක අනුබල දීමක් හෝ බලපෑමක් අප ආයතනය මගින් සිදු නොකෙ‍රේ.එවැනි සම්බන්ධතාවයක් හේතුකොටගෙන කිසියම් පාර්ශවයකට සිදුවන ගැටළු හෝ මූල්‍යමය අවාසි සම්බන්ධයෙන් ආයතනය වගකියනු නොලැබේ.
තවද මෙම මංගල සේවයේ ලියාපදිංචි වී ඇති විවාහ අපේක්ෂකයින්ගේ විවාහක, අවිවාහකබව, පදිංචි ලිපිනය, රැකියාව ඇතුළු සම්පූර්ණ විස්තර වල සත්‍ය අසත්‍ය‍ භාවය සොයා බැලීමට අප ආයතනය කිසිදු අන්දමේ වගකීමකට බැඳී නොමැත. මෙම වෙබ් අඩවිය තුලින් දැනගන්නා යම් කෙනෙකු සමඟ සම්බන්ධතාවයක් පටන් ගැනීමට පෙර ඔහු හෝ ඇය සපයා ඇති සියලු තොරතුරු වල සත්‍ය අසත්‍ය තාවය සොයාගැනීම තමාගේ කාර්ය භාරය හා වගකීම බව ඔබ පිළිගත යුතුය.


1.මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතයට අවසර ඇති අය.
  • ඔබගේ වයස අවුරුදු 18 කට වැඩිවිය යුතුය.
  • ගිවිසුමකට ඇතුළත් වීමට නීතිමය බාධාවන් නොතිබිය යුතුය.
  • මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන යම් අයෙකු අපගේ ‍කොන්දේසි එකක් හෝ සියල්ලම පිළිගැනීමට සූදානම් නැතිනම් මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළුවීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය.
2.වෙබ් අඩවිය භාවිතය

ඔබ විසින් තමන්ට රිසි PASSWORD එකක් යොදාගෙන තමන්ගේ ගිණුම පවත්වාගෙන යාම සාමාජිකයාගේ වගකීම වේ. තමන්ගේ ‍Profile එකේ වෙනස්කම් කර ගැනීම හා ගිණුම ආරක්ෂාකාරීව පවත්වාගෙන යාම තමන්ගේ වගකීම බව සාමාජිකයා පිළිගතයුතු වේ. Password එක සුරැකිව තබා ගත යුතු අතර තමන්ගේ ගිණුමේ යම් වෙනසක් සිදුවුවහොත් එහි වගකීම සාමාජිකයා බාරගත යුතු වේ.  

ඔබ ලබාගන්නා සමහර දුරකථන අංක සමහරවිටෙක ක්‍රියාවිරහිත වී හෝ ප්‍රතිචාර නොදී හෝ තිබිය හැක. සමහරක් අය දැනට යෝජනා කතාකරගෙන යන අය විය හැක. එවැනි අවස්ථාවන් ගැන වෙන වෙනම සොයා බලා හේතු කියාසිටීමට ආයතනය වගකීමෙන් බැඳී නොමැත. අප විසින් ඔබට එක් එක් පැකේජයන් සදහා වැඩිපුර අවස්ථාවන් සළසා දී ඇත්තේ එවැනි සම්බන්ධ කරගත නොහැකි අංක ඇති බව සැලකිල්ලට ගනිමිනි. නමුත් ඔබට ක්‍රියාවිරහිත හෝ ප්‍රතිචාර නොදක්වන දුරකථන අංක/ගිණුම් පිලිබදව අපව දැනුවත් කල හැකිය. එවිට අප විසින් එම දුරකථන අංක/ගිණුම් පිලිබද සොයා බැලීමක් සිදු කර ඔබට නැවත ඒ වෙනුවට අවස්ථාවන් ලබාදීම/එම ගිණුම් හිමියන් දැනුවත් කිරීම සිදු කරයි.නමුත් ඔබට සාධාරණ හෙතුවක් නිසා ඒ වෙනුවට අවස්ථා ලබාදීමට හෝ නොදීම තීරණය කිරීමේ අයිතිය Star Technology ආයතනය සතු බව ඔබ පිලිගත යුතුය.

3. දත්ත හා ඡායාරූප වල අයිතිය
මෙහි එන දත්ත හා ඡායාරූප කිසිවක් කුමන අන්දමකට හෝ පිටපත් කිරීමට කිසිවෙකුටත් අවසර නොමැත. මෙහි පලවී ඇති යම් ඡායාරූපයක් පිටපත් කර ලබා ගැනීමෙන් එම සාමාජිකයාට යම් ගැටලුවකට මුහුණු දීමට සිදුවුවහොත් එම වගකීමෙන් ආයතනය නිදහස් වන අතර එම ක්‍රියාව සිදු කළ පුද්ගලයා ඒ සම්බන්ධ සම්පූර්ණ වගකීම බාරගැනීමට බැඳී ඇත. එවැනි   තැනැත්තෙකුට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගැනීමට Star Technology ආයතනයට බලය ඇත.

4. තොරතුරු වල රහස්‍යභාවය
සාමාජිකයෙකු විසින් ආයතනයට සපයා ඇති කිසිම තොරතුරක් පිටතට ලබා දීමට ආයතනය බැඳී නොමැත. එහෙත් නීතියේ අවශ්‍යතාවයක් මත එසේ කිරීමට සිදුවුවහොත් එයට අනුකූල වීමට අප බැඳී සිටී.

5.තමන්ගේ නොවන විස්තර ඇතුලත් කිරිම
යම් සාමාජිකයෙකු විසින් තමන්ගේ නොවන ඡායාරූපයක් හෝ දුරකථන අංකයක් සහිතව ගිණුමක් ආරම්භ කොට ඇත්නම් ඒ බව ආයතනයට දුරකථනයෙන් දැනුම් දීමට හැකි අතර ආයතනය වහාම ක්‍රියාත්මක වී එවැනි තොරතුරු වෙබ් අඩවියෙන් ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගනු ඇත.
මෙවැන්නක් කිරීමෙන් ඡායාරූපයේ හෝ දුරකථනයේ සැබෑ අයිතිකරුට විඳින්නට වන ඕනෑම අන්දමේ ගැටළුවක් සම්බන්ධ සම්පූර්ණ වගකීම එම සාවද්‍ය ‍තොරතුරු ඇතුලත් කරගෙන සිටි සාමාජිකයා විසින් භාරගත යුතු අතර ආයතනය ඒ සියල්ලෙන්ම නිදහස් වේ.
 
6.සාමාජිකත්වය අහෝසි කිරිම
පහත සඳහන් කුමන ක්‍රියාවක් නිසා හෝ ඔබගේ සාමාජිකත්වය ‍ඉවත් කිරීමට ආයතනයට ඒක පාර්ශ්වික බලයක් ඇත.
i). තමන්ගේ නොවන දුරකථන අංක, තමන්ගේ නොවන ඡායාරූප, ව්‍යාජ විස්තර ගිණුමට ඇතුලත්කිරීම.
ii).වෙබ් අඩ‍වියේ ඇති දත්ත හෝ ඡායාරූප පිටපත් කිරීම හෝ සොරකම් කිරීම.
iii). දුරකථන ඇමතුම් වලට යහපත් ප්‍රතිචාර නොදීම.
iv). කටයුත්තක් තීන්දු වී තිබියදී ඔබගෙ ගිණුම වසා දැමීමට ක්‍රියා නොකිරීම.

v). මෙම සේවය තුළින් හඳුනාගන්නා අය සමඟ මුදල් හෝ නිශ්චල හෝ චංචල දේපල ගනු‍දෙනු වලට සම්බන්ධ වීම.

vi).එක අයෙකුට එක් ගිණුමක් පමණක් භාවිතා කල හැකි අතර තොරතුරු වෙනස් කරමින් වෙනත් පුද්ගලයෙක් සදහා ගිණුම ලබාදිම හෝ තොරතුරු වෙනස් කරමින් භාවිතා කිරීම.

vii).නොමනා යෝජනා කිරීම හෝ අනිසි බලපෑම් කිරීම ආදී මෙම ගිවිසුමේ සඳහන් කොන්දේසි එකක් හෝ වැඩි ගණනක් කඩ කිරිම හේතු කොට ඔබගේ ගිණුම ඔබට දන්වා හෝ නොදන්වා  අත්හිටවීමට බලය ආයතනය සතුවේ.


6.මුදල් ආපසු දීමේ ප්‍රතිපත්තිය
අප දක්වා ඇති කොන්දේසි සහ නියමයන් එකක් හෝ කිහිපයක් කඩවීම නිසා සාමාජිකත්වය අහෝසි වූ පුද්ගලයෙකුට ඔහු හෝ ඇය විසින් ආයතනයට ගෙවූ මුදල් ආපසු ගෙවීමට Star Technology ආයතනය බැඳී නොමැත.

නමුත් ඔබ මුදල් ගෙවීමක් සිදුකර අපගේ කිසිදු සේවාවක් භාවිතා කර නොමැතිනම් මුදල් ආපසු ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලිමක් කල හැකිය. එවිට ආයතනය විසින් සාමාජිකයාගේ ගිණුම පරීක්ෂා කොට, මෙම සේවය තුලින් කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගෙන නොමැති බවට තහවුරු කරගැනීමෙන් පසු මුදල් ආපසු ලබාදීමට එකග වේ. මෙහිදී ඔබ වෙනත් අයගේ දුරකථන අංක ලබා ගැනීම, යොජනා යැවීම් භාවිතා කිර්‍රිම,පනිවිඩ යැවීම් භාවිතා කිරීම හෝ ඔබගේ අංකය වෙනත් අය ලබා ගෙන තිබීම සැලකිල්ලට ගැනේ. ඔබ ලබා ගත් සියළුම දුරකථන අංක සහ සියළුම විස්තර අපට ලබා ගත හැක. නමුත් මුදල් නැවත ලබා දීමේ  තීරණය ගැනීමේ සම්පූණ අයිතිය ආයතන සතු  බවට සාමාජිකයා එකග විය යුතුවේ.

7. අප ආයතනයෙන් ලැබෙන SMS පණිවුඩ සහ දුරකථන ඇමතුම්.
අපගේ පහත දැක්වෙන සේවා අංක වලින් ඕනැම මොහොතක ඔබගේ දුරකථන අංකයට SMS පණිවුඩ හෝ සේවා සම්බන්ද ඇමතුම් ලැබීමට ඔබ එකග විය යුතුය.
අපගේ දුරකථන අංක :

1). 0719242424

2). 0701495135

3). 0719068353

ඔබට SMS ලැබිය යුතු ආකාරය ඔබගේ පෞද්ගලික සැකසුම් මගින් අවශ්‍ය ආකාරයට සකසා ගත හැක.

 

8.ගිවිසුමේ සඳහන් කොන්දේසි
මෙම ගිවිසුමේ සඳහන් කොන්දේසි කිසිම පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව වෙනස් කිරීමේ හෝ අළුතින් කොන්දේසි එකතු කිරීමේ බලය Star Technology ආයතනය සතුය. එබැවින් කලින් කලට මෙම කොන්දේසි පරික්ෂා කිරීම ඔබගේ වගකීම වේ
9.බලපවත්වන නීතිය
ඕනෑම සාමාජිකයෙකු Purahada.lk වෙත ලියාපදිංචි වූ විට ඔහු හෝ ඇය Star Technology ආයතනය සමඟ මෙම ලියවිල්ලේ සඳහන් කරුණු කාරණාවලට යටත්ව ගිවිසුමකට එළඹෙන බව සැලකෙන අතර එය නීතිගත වූ බවට සැලකේ.
 
10. ආරවුල් බේරුම් කිරීම

Purahada.lk වෙබ් අඩවිය හා Star Technology ආයතනය සම්බන්ධයෙන් වන සියලුම ආරවුල් වර්ෂ 1995 අංක 11 ආරවුල් බේරුම් කිරීමේ පනත යට‍තේ බේරුම් කරුවන් තුන්දෙනෙකු (3) ගෙන් සැදුම්ලත් බේරුම්කරන සභාවක් ඉදිරියේදී කොළඹ දී විභාගයට ගැනීමට ඔබ හා Star Technology ආයතනය මෙයින් එකග වේ.Terms of Use / Service Agreement


Purahada.lk is an advertising platform providing targeted advertising services for matchmaking alliances and replaces the traditional newspaper classified. Purahada.lk helps you promote and advertise your profile to the prospective alliance partner to drive an 'Accept', the first step in seeking a life partner. Access to the Purahada.lk website is free. However, we offer Premium Memberships where in one can promote his / her Profile on various Purahada.lk properties such as Premium Interest full profile view,Instant Porondam Check,Inbox, Search , Email, Chat, SMS and etc…


TERMS OF USE


In order to use the Purahada.lk Site ("Site"), you must register as a member of the Site ("Member"). The Member or any users using the Site agree to be bound by these Terms of Use ("Agreement"). If you wish to become a Member and promote / advertise your profile to other Members and make use of the Purahada.lk service ("Service"), read these Terms of Use and follow the instructions in the Registration process. The Service assist you in promoting and making your profile visible to other Members to drive higher ‘Accepts’ from relevant members. This Agreement sets out the legally binding terms for your use of the Site and membership. This Agreement may be modified by Purahada.lk from time to time.01. Eligibility

To register as a member of Purahada.lk or use this Site, you must be of legal marriageable age as per the laws of Sri Lanka. (currently, 18 years or over for females and 21 years or over for males). The Purahada.lk site is only to facilitate personal advertisement for lawful marriage alliance between persons who are legally competent to enter into matrimony under the laws to which they are subject. Membership in the Service is void where prohibited. By using this Site, you represent and warrant that you have the right, authority, and legal capacity to enter into this Agreement and that you are not prohibited or prevented by any applicable law for the time being in force or any order or decree or injunction from any court, tribunal or any such competent authority restraining you from entering into matrimony. You also agree to abide by all of the terms and conditions of this Agreement. If at any time Purahada.lk is of the opinion (in its sole discretion) or has any reason to believe that you are not eligible to become a member or that you have made any misrepresentation about your eligibility, Purahada.lk reserves the right to forthwith terminate your membership and / or your right to use the Service without any refund to you of any of your unutilized subscription fee.02. Term

You may terminate your membership at any time, for any reason by writing to Purahada.lk. In the event you terminate your membership, you will not be entitled to a refund of any unutilized subscription fees, if any, paid by you, except where otherwise stated in writing. Purahada.lk may terminate your access to the Site and/or your membership for any reason effective upon sending notice to you at the email address as provided you in your application for membership or such other email address as you may later provide to Purahada.lk. If Purahada.lk terminates your membership for breach of terms of this Agreement, you will not be entitled to any refund of any unused Subscription fees, if any, paid by you. Certain provisions of this Agreement including sections 4 to14, of this Agreement shall remain effective even on termination. Term for the paid Membership would be in accordance with the type of membership undertaken.03. Non-Commercial Use by Members

The Purahada.lk Site is for the personal use of individual members to advertise and promote their profiles for the purpose of generating Accepts from relevant matches and cannot be used in connection with any commercial endeavors. This includes providing links to other web sites, whether deemed competitive to Purahada.lk or otherwise. Organizations, companies, and / or businesses cannot become Members of Purahada.lk and should not use the Purahada.lk Service or Site for any purpose. Illegal and / or unauthorized uses of the Site, including unauthorized framing of or linking to the Site will be investigated, and appropriate legal action will be taken, including without limitation, civil, criminal, and injunctive redress.04. Other Terms of Use by Members.

4.1.   Purahada.lk reserves the right in its sole discretion to review the activity & status of each account & block the account of a member based on such review.4.2. You hereby confirm that as on date of this registration, you do not have any objection to receiving emails, messages and calls from Purahada.lk and members of Purahada.lk as long as you are a registered member of Purahada.lk. This consent extends to emails, messages or calls relating but not limited to phone number verification, the provision of matchmaking advertising service, matchmaking inquiries and promotions.4.3. Multiple profiles of the same person are not allowed on Purahada.lk. Purahada.lk reserves the right to deactivate all multiple profiles without any refund of subscription fees.4.4. Except for the purpose of promoting / advertising your profile for matchmaking purposes, you cannot engage in advertising to, or solicitation of, other Members to buy or sell any products or services through the Service. You will not transmit any chain letters or junk email to other Purahada.lk Members. Although Purahada.lk cannot monitor the conduct of its Members off the Purahada.lk Site, it is also a violation of these rules to use any information obtained from other members in order to harass, abuse, or harm another person, or in order to contact, advertise to, solicit, or sell to any Member without their prior explicit consent.4.5. In order to protect Purahada.lk and / or our Members from any abuse / misuse, Purahada.lk reserves the right to take appropriate steps as it deems appropriate in its sole discretion in order to protect interest of other Members.4.6. You cannot use any automated processes, including IRC Bots, EXE's, CGI or any other programs / scripts to view content on or communicate / contact / respond / interact with Purahada.lk and / or its members.4.7. Purahada.lk reserves the right to screen communications / advertisements that you may send to other Member(s) and also regulate the same by deleting unwarranted / obscene communications / advertisements at any time at its sole discretion without prior notice to any Member.4.8. Purahada.lk Members are expected to exercise simple precautions for their privacy and safety. A suggestive guideline of such precautions is enlisted under “Security Tips” of Help section. By becoming a Member, you hereby agree to abide and adhere to the said Tips.4.9. Purahada.lk Members who subscribe to the Purahada.lk Select Service hereby, unconditionally and irrevocably confirm that you have read terms and conditions and agree to abide by them.05. Proprietary Rights in the Content on Purahada.lk

Purahada.lk owns and retains all proprietary rights in the Purahada.lk Site and the Purahada.lk Service. The Site contains the copyrighted material, trademarks, and other proprietary information of Purahada.lk, and its licensors. Except for that information which is in the public domain such as member profile or for which permission has been obtained from the user, you cannot copy, modify, publish, transmit, distribute, perform, display, or sell any such proprietary information. Any such act or an attempted act on your part shall constitute a violation of this Agreement and your membership is liable to be terminated forthwith by Purahada.lk without refund of any of your unused Subscription fees. We also reserve our right to take legal action (civil and / or criminal) wherever applicable for any violations.06. Content Posted on the Site.

6.1       You understand and agree that Purahada.lk may delete any listing, content, communication, photos or profiles (collectively, "Content") that in the sole judgment of Purahada.lk violate this Agreement or which might be offensive, illegal, or that might violate the rights, harm, or threaten the safety of either Purahada.lk and / or its Members.6.2       With respect to Content you submit or make available for inclusion on publicly accessible areas of the Site including but not limited to your contact details, you hereby unconditionally and irrevocably grant to Purahada.lk the license to use, distribute, reproduce, modify, adapt, publicly perform and publicly display such Content on the Site and to Purahada.lk members from time to time.6.3     You shall use the Services only to market and promote your profile and to reach out to other Members for the purpose of driving an ‘Accept’ from relevant matches. You understand and hereby agree that all information, data, text, photographs, graphics, communications, tags, or other Content whether publicly posted or privately transmitted or otherwise made available to Purahada.lk members, are the sole responsibility of the person from whom such Content originated and shall be at the member's/person's sole risks and consequences. This means that you (and not Purahada.lk) are solely responsible for all Content that you upload, post, email, transmit or otherwise make available via the Service. Purahada.lk does not control the Content posted via the Service and, as such, does not guarantee the accuracy, integrity or quality of such Content. Under no circumstances will Purahada.lk be liable in any way for any Content, including, but not limited to, any errors or omissions in any Content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of any Content posted, emailed, transmitted or otherwise made available via the Service. Purahada.lk reserves the right to verify the authenticity of Content posted on the Site. In exercising this right, Purahada.lk may ask you to provide any documentary or other form of evidence supporting the Content you post on the Site. If you fail to produce such evidence, Purahada.lk may, in its sole discretion, terminate your Membership without a refund.6.4   By posting Content / advertising to any public area of Purahada.lk, you automatically grant, and you represent and warrant that you have the right to grant, to Purahada.lk, and other Purahada.lk Members, an irrevocable, perpetual, non-exclusive, fully-paid, worldwide license to use, copy, perform, display, and distribute such information and content and to prepare derivative works of, or incorporate into other works, such information and content, and to grant and authorize sublicenses of the foregoing.6.5   The following is an indicative list of the kind of Content that is illegal or prohibited on the Site. Purahada.lk will investigate and take appropriate legal action in its sole discretion against anyone who violates this Agreement, including without limitation, removing the offending communication / Content from the Service and terminating the Membership of such violators without a refund.Illegal and prohibitive Content includes Content which…

6.5.1. Is blatantly offensive to the community, such as Content that promotes racism, bigotry, hatred or physical harm of any kind against any group or individual.


6.5.2.         Harasses or advocates harassment of another person.6.5.3. Involves the transmission of "junk mail", "chain letters," or unsolicited mass mailing or "spamming".6.5.4. Promotes information that you know is false, misleading or promotes illegal activities or conduct that is abusive, threatening, obscene, defamatory or libelous.6.5.5.   Promotes an illegal or unauthorized copy of another person's copyrighted work, such as providing pirated computer programs or links to them, providing information to circumvent manufacture-installed copy-protect devices, or providing pirated music or links to pirated music files.6.5.6.       Contains restricted or password only access pages, or hidden pages or images (those not linked to or from another accessible page).6.5.7.       Displays pornographic or sexually explicit material of any kind.6.5.8.     Provides material that exploits people under the age of 18 in a sexual or violent manner, or solicits personal information from anyone under 18.6.5.9.     Provides instructional information about illegal activities such as making or buying illegal weapons, violating someone's privacy, or providing or creating computer viruses.6.5.10.   Solicits passwords or personal identifying information for commercial or unlawful purposes from other users.6.5.11.   Engages in commercial activities and/or sales without our prior written consent such as contests, sweepstakes, barter, advertising, and pyramid schemes.6.5.12. You must use the Purahada.lk Service in a manner consistent with any and all applicable local, state, and federal laws, rules and regulations.6.5.13. You cannot include in your Member profile, visible to other members, any telephone numbers, street addresses, URL's, and email addresses.07. Copyright Policy

You cannot post, distribute, or reproduce in any way any copyrighted material, trademarks, or other proprietary information without obtaining the prior written consent of the owner of such proprietary rights. Without limiting the foregoing, if you believe that your work has been copied and posted on the Purahada.lk service in a way that constitutes copyright infringement, please provide us with the following information.7.1 An electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright interest7.2     A description of the copyrighted work that you claim has been infringed7.3     A description of where the material that you claim is infringing is located on our Site7.4     Your address, telephone number, and email address7.5   A written statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law7.6 A statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your Notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on the copyright owner's behalf.Notice of claims of copyright infringement can be sent to us in writing to the Mumbai address located under the Help / Contact section on the site.

08. Member Disputes

You are solely responsible for your advertisement / communications with other Purahada.lk Members. Purahada.lk reserves the right, but has no obligation, to monitor disputes between you and other Members. Purahada.lk also reserves the right to take appropriate action against errant members. However, Purahada.lk is not obliged to share such action with other members, including complainants.09. Privacy

Use of the Purahada.lk Site and / or the Purahada.lk Service is governed by our Privacy Policy.10. Disclaimers10.1 Purahada.lk is not responsible for any incorrect or inaccurate Content / listing posted on the Site or in connection with the Purahada.lk Service, whether caused by Users, Members or by any of the equipment or programming associated with or utilized in the Service, nor for the conduct of any User and / or Member of the Purahada.lk Service whether online or offline. Purahada.lk assumes no responsibility for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, communications line failure, theft or destruction or unauthorized access to, or alteration of, User and / or Member communications or any communications by Purahada.lk to its Members.10.2 Purahada.lk is not responsible for any problems or technical malfunction of any telephone network or lines, computer on-line-systems, servers or providers, computer equipment, software, failure of email or players on account of technical problems or traffic congestion on the Internet or at any web site or combination thereof, including injury or damage to Users and/or Members or to any other person's computer related to or resulting and/or in connection with the Purahada.lk Service.10.3 Under no circumstances will Purahada.lk be responsible for any loss or damage resulting from anyone's use of the Site or the Service and/or any Content posted on the Purahada.lk Site or transmitted to Purahada.lk Members.

10.4 The exchange of matchmaking profile(s) through or by "Purahada.lk" is not a matrimonial offer and / or recommendation from/by Purahada.lk. Purahada.lk shall not be responsible for any loss or damage to any individual arising out of, or subsequent to, any relations (including but not limited to matrimonial relations) established pursuant to the use of Purahada.lk.10.5 The Site and the Service are provided by Purahada Mangala Sewaya and Purahada.lk expressly disclaims any warranty of fitness for a particular purpose or non-infringement. Purahada.lk cannot guarantee and does not promise any specific results from use of the Site and/or the Purahada.lk Service.10.6   Purahada.lk expressly disclaims any liability or responsibility whatsoever and howsoever arising as a result of any Content / listing posted on the Site / made available to Purahada.lk by any Members or the users of the Site or any third party.10.7   Purahada.lk does not assume any responsibility or liability for any illegal Content posted on the Site by any Members, users or any third party. And we will cancel the membership within 24 hours immediately after we have been notified of any such information provided by Purahada.lk ™, including information or photographs belonging to a third party. Further, we will only be responsible for checking the information and, in fact, deleting the information or photographs so that it is inaccurate.10.8 All liability, whether civil or criminal arising out of any Content that is Posted on the Site will be of that Member / user / third party who has Posted such Content and Purahada.lk reserves its right to claim damages from such Member / user / third party that it may suffer as a result of such Content Posted on the Site. Purahada.lk does not claim ownership of Content you submit or make available for inclusion on the Service.11. Limitation on Liability

In no event will Purahada.lk be liable to you or any third person for any indirect, consequential, exemplary, incidental, special or punitive damages, including also lost profits arising from your use of the Site or the Purahada.lk Service, even if Purahada.lk has been advised of the possibility of such damages. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, Purahada.lk's liability to you for any cause whatsoever, and regardless of the form of the action, will at all times be limited to the amount paid, if any, by you to Purahada.lk, for the Service during the term of membership.12. Jurisdiction

If there is any dispute about or involving the Site and/or the Service, by using the Site, you unconditionally agree that all such disputes and / or differences will be governed by the laws of Sri Lanka.13. Indemnity

You agree to indemnify and hold Purahada.lk, its subsidiaries, affiliates, officers, agents, and other partners and employees, fully indemnified and harmless from any loss, liability, claim, or demand, including reasonable attorney's fees, made by any third party due to or arising out of your use of the Service in violation of this Agreement and/or arising from a breach of these Terms of Use and / or any breach of your representations and warranties set forth above and / or any fraudulent act on your part.14. Other

1.           By becoming a Member of the Purahada.lk service, you agree to receive certain specific email from Purahada.lk and / or its group sites. You can unsubscribe at any time for any reason quickly and easily by clicking on the unsubscribe link enclosed in the mail. You can also manage your subscription to these emails using the Admin Messages option.2.       This Agreement, accepted upon use of the Site and further affirmed by becoming a Member of the Purahada.lk service, contains the entire agreement between you and Purahada.lk regarding the use of the Site and / or the Service. If any provision of this Agreement is held invalid, the remainder of this Agreement shall continue in full force and effect.


Purahada.lk is the trademark of our Matrimonial Service (Purahda Mangala Sewaya).Purahada.lk reserves its right to modify the contain of the Terms and Conditions and Privacy Policies if necessary time to time, after sending or not the notifications to its members.By becoming a member of Purahada.lk and / or using the Services of the Site, you unconditionally and irrevocably confirm that you have read and understood the above provisions and agree to abide by them.

Settlement of Disputes
You and Star Technology here by agrees that any dispute arising out of or in any way effecting this agreement will be referred to arbitration before an arbitration panel comprising of three (3) members under the Arbitration Act no 11 of 1995 at Colombo, Sri Lanka.